Song Information for Sa Kanya

Song Title:Sa Kanya
Artist:M.Y.M.P.
Hits:75
{t:Sa Kanya}
 {st:M.Y.M.P.}
 
 Song : Sa Kanya
 Artist : MYMP
 Album : Behind Acoustics
 
 Transcribe by: Walter Michael De la Cruz - SLU Baguio City - 09224012464
 (Walterfdelacruz@yahoo.com)
 
 Date of Tab : May 24, 2005
 
 Chords used:
 
 [F] [BbM9] [Em] [A7] [Dm7] [Bb] [A/E] [Bb/A] [Gm] [C9] [F5] [Eb] 
 {sot}
 E|--1---1---------5----5----------------------3----3-------6--------------|
 B|--1---1---------5----6-----6----6-----------3----3-------6--------------|
 G|--2---2-----0---6----5-----7----5-----------3----5---10--8--------------|
 D|--3---3-----2---5----7-----8----------8-----5----5---10--8--------------|
 A|--3---1-----2---7----5-----8----------8-----5----3---8---6--------------|
 E|--1---------0---5----------6----5-----5-----3---------------------------|
 {eot}
 
 
 Intro: F-Gm-F-BbM9
 [F-Gm-F-BbM9-Eb] 
 Nam[F]ulat ako at n[BbM9]gayo'y nag-iisa
 
 [F]Pagkatapos ng ula[BbM9-F]n
 
 [F]Bagama't nakalipas na ang[BbM9] mga sandali
 
 Ay na[F]gmumuni kung a[Em]ko'y nag[A7]wagi
 
 Pin[Dm7]ipilit mang sabihin na it[Bb]o'y wala sa ak[A/E]in
 
 N[Bb]gunit bakit hang[Bb/A]gang ngayon, nagd[Bb]urugo pa r[C9]in
 
 Chorus:
 
 Sa kan[F]ya pa rin ba[Bb]balik si[Gm]gaw, ng dam[C9]damin
 
 Sa kan[F]ya pa rin sa[Bb]saya bul[Gm]ong ng puso[C9] ko
 
 Kung bu[Bb]hay pa ang al[F5]aala ng [Eb]ating nak[C9]araan
 
 Bb F5 Bb C9 (intro)
 Ang pagmamahal at panahon alay pa rin sa kanya
 
 Verse 2:
 
 At sa ha[F]tinggabi ay nag[BbM9]-iisa na lang
 
 Ay min[F]amasdan ang la[BbM9-F]rawan mo
 
 At ng[F]ayo'y bumalik nang s[BbM9]iya'y kapiling pa
 
 [F]Alaala ng bu[Em]ong mag[A7]damag
 
 Kung sa[Dm7]kali man isipin na i[Bb]to'y wala sa a[A/E]kin
 
 San[Bb]a'y dinggin ang t[Bb/A]inig kong nag[Bb]-iisa pa r[C9]in
 
 Chorus:
 
 Sa kan[F]ya pa rin ba[Bb]balik si[Gm]gaw, ng dam[C9]damin
 
 Sa kan[F]ya pa rin sa[Bb]saya bul[Gm]ong ng puso[C9] ko
 
 Kung bu[Bb]hay pa ang al[F5]aala ng [Eb]ating nak[C9]araan
 
 Ang pag[Bb]mamahal at pa[F5]nahon al[Bb]ay pa r[C9]in sa kanya
 
 (AdLib)
 (Chorus)
 
 Comments,questions?? send me a message in friendster at Walterfdelacruz@yahoo.com or you
 text me or call me at 09224012464