Song Information for Diwata

Song Title:Diwata
Artist:Lim, Jireh
Hits:15
{t:Diwata}
 {st:Jireh Lim}
 
 Diwata by Jireh Lim
 tabbed by ferds el tobats
 email/fb/twitter; tobatsdrive@yahoo.com
 cp no: 09291434311
 
 verse 1:
 Ilang o[G]ras pa lam[Bm]ang nang t[C9]ayo'y nag [Dsus]kita
 Sa'yong[G] mga yaka[Bm]p agad [C9]nangunguli[Dsus]la
 Ikaw[G] ang sigl[Bm]a na hu[C9]mapahaplos s[D]a'king
 Buhay p[G]ag n[Bm]alulumb[C9]ay[D]
 
 Ang 'y[G]ong mga l[Bm]abi'y hu[C9]mahalimu[Dsus]yak
 Pag na[G]sisila[Bm]yan parang g[C9]into at [Dsus]pilak
 I[G]kaw ang d[Bm]iwatang tuma[C9]pak sa l[Dsus]upa
 Na wa[G]la nan[Bm]g pa[C9]pantay[D]
 
 pre-chorus:
 [Bm]Tumatan[C9]aw sa'y[Em]o ang la[Dsus]ngit
 [Bm]Ang 'yong [C9]ganda'y[Em] ka-akit[Dsus] akit
 [C]Pangarap ko [Dsus-D]ikaw.
 
 chorus:
 Dalangin k[G]o ay mahagkan k[D/F#]a
 Sa pag lip[Em]as ng panaho[C9]n[-][Dsus]
 Ang tinig [G]mo'y parang agos ng sa[D/F#]pa
 Em C9 C ... Cm
 Hinding hindi mag wawagas ang pag-ibig
 (pause)
 Mahal kita
 
 other: G Bm C9 Dsus
 
 verse 2:
 [G]Ang 'yong [Bm]mga ma[C9]ta'y k[Dsus]asing
 [G]kulay ng p[Bm]unong [C9]mahinh[Dsus]in
 [G]Sumasa[Bm]bay sa[C9] agos [Dsus]ng hangi[G]n[Bm][C9][D]
 pre-chorus:
 [Bm]Tumatan[C9]aw sa'y[Em]o ang la[Dsus]ngit
 [Bm]Ang 'yo[C9]ng gand[Em]a'y ka-a[Dsus]kit akit
 [C]Pangarap ko [Dsus-D]ikaw.
 
 chorus:
 Dalangin k[G]o ay mahagkan k[D/F#]a
 Sa pag lip[Em]as ng panaho[C9]n[-][D]
 Ang tinig [G]mo'y parang agos ng sa[D/F#]pa
 Em C9 C ... Cm
 Hinding hindi mag wawagas ang pag-ibig
 (pause)
 Mahal kita
 
 [G] [Bm] [C9] [Dsus] mahal kita...
 [G] [Bm] [C9] [Dsus] mahal kita...
 
 end: G