Song Information for Magkabilang Mundo

Song Title:Magkabilang Mundo
Artist:Lim, Jireh
Hits:16
{t:Magkabilang Mundo}
 {st:Jireh Lim}
 
 <i></i>Magkabila[(3)]ng mundo
 Jireh Lim
 cp no: 09291434311
 
 kayo na maglagay ng capo kung san kau komportable
 
 Capo 1
 
 
 [G] [Bm] [C9] [C] [Cm] [Am] [D] [Dsus] [D/F#] 
 {sot}
 e|---3---3----3--3--3-------2---3-----3----------|
 B|---3---3----3--3--4---1---3---3-----3----------|
 G|-------2----x--5--5---2---2---2-----2----------|
 D|-------x----2--5--5---2---0---0-----0----------|
 A|---2---2----3--3--3---0-------------x----------|
 E|---3--------------------------------2----------|
 {eot}
 
 
 VERSE 1
 
 Magkalayo[G]ng agwat
 Gagawin [Bm]ang lahat
 Mapasa'[C9]yo lang ang
 Pag-ibig[C] n[-]a [Cm]alay sa'yo
 
 Ang aw[G]it na to ay awit [Bm]ko sa'yo
 Sana ay [C9]madama
 Magkabi[C]la[-] m[Cm]an ang ating mundo
 
 (VERSE 2:)
 
 Kahit nasa[G]n ka man
 Hindi ka pap[Bm]alitan
 Nag ii[C9]sa ka lang
 Kahit na [C]la[-]ng[Cm]it ka at lupa ako
 
 [G]Ang bituin ay aking [Bm]dadamhin
 Pag nai[C9]isip ka sabay kayong
 Nag[C]niningni[-]ng[Cm]
 
 CHORUS:
 
 Dito ay u[G]maga at dyan ay ga[D/F#]bi
 Ang oras [Em7]natin ay mag[C9]kasalungat
 [Dsus]Ang aking h[G]apunan ay
 Iyong uma[D/F#]gahan
 
 Ngunit [Em7]kahit na a[C9]nong mangyari
 
 [Am]Balang araw ay [C9]makakap[Dsus]iling ka
 
 [G] [Bm] [C9] [Dsus] [-] [D] 
 
 VERSE 3
 
 Hihinta[G]yin kita
 Kahit na[Bm]san kapa
 Di ako ma[C9]wawala
 Kahit na [C]may[-] d[Cm]umating pa
 
 Andito [G]lang ako iibig
 [Bm]Saiyo hangga't nand[C9]yan ka pa
 Hangga't wa[C]la [-]ka [Cm]pang iba
 
 REPEAT CHORUS