Song Information for Sa Isip Ko

Song Title:Sa Isip Ko
Artist:Isidro, Agot
Hits:60
{t:Sa Isip Ko}
 {st:Agot Isidro}
 
 Submitted by: paramore_fans@yahoo.com
 
 Key: A
 
 Tuning: Standard EADGBe
 
 Chords used:
 A - x02220
 E - 022100
 D/F# - 2x023x
 E/G# - 476xxx
 A/C# - x476xx
 [F#m]D - [-] [244222]xx0232
 C# - x46664
 G - 320033
 C#m - x46654
 Bm - x24432
 
 Intro: A-E-D/F#-E/G#- x2
 
 Verse 1:
 A[A]lam kong me[E]ron ng i[D/F#]ba[E/G#]
 Sa [A]kilos mo'y [E]na dara[D/F#]rama[E/G#]
 Muk[D]hang ako ay kinali[C#m]mutan mo [F#m]na
 Wa[G]la ng masa[D/F#]sabi [E]di ba
 [A]Kapit mo [E]kay lamig [D/F#]na[E/G#]
 Pa[A]ti halik [E]mo'y wala ng [D/F#]gana[E/G#]
 Maa[D]gaw ka man ng i[C#m]ba sa a[F#m]kin
 Pag-[G]ibig ko'y pa[D/F#]tuloy pa[E]rin
 
 Chorus:
 Sa [A]isip ko'y [A/C#]yakap ka [D/F#]pa[E/G#]
 Sa [A]isip ko'y[E] walang i[D/F#]ba[E/G#]
 Ma[D]nanatiling i[C#]kaw ang kapi[F#m]ling
 Ka[Bm]hit sa isip [E]ko lang lamang
 
 Interlude: A-E-D/F#-E/G#-
 
 Verse 2:
 A[A]lam kong me[E]ron ng i[D/F#]ba[E/G#]
 Ang [A]init ay [E]nang lamig [D/F#]na[E/G#]
 Ba't [D]di aminin ang di [C#m]malili[F#m]him
 I[G]kaw at a[D/F#]ko'y tapos [E]na
 [A]Bawat hak[E]bang palayo [D/F#]ka[E/G#]
 Wa[A]lang linaw [E]na babalik [D/F#]pa[E/G#]
 Ma[D]agaw ka man ng [C#m]iba sa[F#m]kin
 Pag-[G]ibig ko'y pa[D/F#]tuloy pa [E]rin
 
 (Repeat Chorus)
 
 
 {sot}
 Interlude: A--A/C#--D/F#--E/G#
 A--E--D/F#--E/G#--
 {eot}
 
 Outro:
 Ma[D]nanatiling i[C#]kaw ang kapi[F#m]ling
 Ka[Bm]hit sa isip [E]ko lang lamang
 
 A-E-D/F#-E/G#- x2, A(hold)
 
 http://tl.wikipedia.org/wiki/Agot_Isidro