Song Information for Ut av kontroll

Song Title:Ut av kontroll
Artist:D.D.E.
Hits:29
{t:Ut av kontroll}
 {st:D.D.E.}
 
 Forsp. | A | H | D | H E |
 
 1. ? ska [A]lægg mæ i sælan, og det ska skje fort.
 ? ska [H]berre gjørra det æ aldri fikk gjort.
 ? ska t[D]rø te for fullt æ ska lov at det skjer.
 No ska [H]alt bli så mytji [E]ber??.
 For det st[A]ørste egget det har æ lagt.
 Og det d[H]ummast æ kan sei det har æ alt sagt.
 ? ska [D]lægg mæ i sælan [Hm]og det ska skje fort.
 ? ska g[D]jørra det [E]æ aldri fikk[A] gjo[E]rt.
 
 Ref. [A]Ut av kontroll, har vorri h[H]eilt ut av kontroll.
 Når [D]du sa ja, så sa æ nei, n[H]r du ba mæ kom, be[E]rre gikk æ min vei.
 [A]Ut av kontroll, æ va [H]heilt ut av kontroll.
 Når [D]du sang i dur, så [Hm]spælt æ i moll, æ[D] va heil[E]t ut av [A]kontroll.
 
 2. ? [A]kom dit æ kom, og vart det æ vart.
 ? va [H]heilt uten retning, og kompass og kart.
 ? har [D]surra og rota både tidlig og seint.
 ? e itj [H]lenger den du en gang k[E]jent.
 Du må t[A]ru det æ sei, æ tok kjeften for full.
 ? [H]sa det æ sa, men itj det æ skull.
 ? [D]lægg mæ i sælan, [Hm]og det ska skje fort.
 ? ska g[D]jørra det [E]æ aldri fikk[A] gjor[E]t.
 
 Ref. [A]Ut av kontroll, har vorri h[H]eilt ut av kontroll.
 Når [D]du sa ja, så sa æ nei, n[H]r du ba mæ kom, be[E]rre gikk æ min vei.
 [A]Ut av kontroll, æ va [H]heilt ut av kontroll.
 Når [D]du sang i dur, så [Hm]spælt æ i moll, æ[D] va heil[E]t ut av [A]kontroll.
 
 Bridge Ka [F#m]va det som skjedd, ja, ka va det som hendt.
 ? va [D]konge både[E] tidlig og[A] seint.
 ? vil[F#m] leit te æ finn igjen[D] det æ glømt.
 Av de dr[H]ømman vi en gang d[E]rømt.
 
 Ref. [A]Ut av kontroll, har vorri h[H]eilt ut av kontroll.
 Når [D]du sa ja, så sa æ nei, n[H]r du ba mæ kom, be[E]rre gikk æ min vei.
 [A]Ut av kontroll, æ va [H]heilt ut av kontroll.
 Når [D]du sang i dur, så [Hm]spælt æ i moll, æ[D] va heil[E]t ut av [A]kont[F#]roll.
 
 Ref. [H]Ut av kontroll, har vorri h[C#]eilt ut av kontroll.
 Når [E]du sa ja, så sa æ nei, n[C#]år du ba mæ kom, be[F#]rre gikk æ min vei.
 [H]Ut av kontroll, æ va [C#]heilt ut av kontroll.
 Når [E]du sang i dur, så[C#m] spælt æ i moll, æ[E] va heil[F#]t ut av [H]kontroll.
 
 Ref. ......., har vorri h[C#]eilt ut av kontroll.
 Når [E]du sa ja, så sa æ nei, n[C#]år du ba mæ kom, be[F#]rre gikk æ min vei.
 [H]Ut av kontroll, æ va [C#]heilt ut av kontroll.
 Når [E]du sang i dur, så[C#m] spælt æ i moll, æ[E] va heil[F#]t ut av [H]kontroll.
 (Ut av
 
 C# E | C# F# |
 Avsl. ...kontroll, har vorri heilt ut av kontroll. Barababa...etc.
 H C# | E C#m | E F# H - |
 Ut av kontroll, æ va heilt ut av kontroll. Barababa...etc.
 
 (rep. Avsl. Til fade)