Song Information for Sa Ugoy Ng Duyan

Song Title:Sa Ugoy Ng Duyan
Artist:Salonga, Lea
Hits:66
{t:Sa Ugoy Ng Duyan}
 {st:Lea Salonga}
 
 Intro: C-
 
 Sana'y di na[C]gmaliw ang [G/C]dati kong a[C]raw
 Nang munti pang b[F]ata sa pil[G]ing ni na[C]nay
 Nais kong mau[C]lit ang a[G/C]wit ni i[C]nang mahal
 [Bbm] Awit ng pag-i[C]big haba[F]ng ako'y[G] nasa du[C]yan
 
 Sana'y di na[C]gmaliw ang [G/C]dati kong a[C]raw
 Nang munti pang b[F]ata sa pil[G]ing ni na[C]nay
 Nais kong mau[C]lit ang a[G/C]wit ni i[C]nang mahal
 [Bbm] Awit ng pag-i[C]big haba[F]ng ako'y[G] nasa du[C]yan
 
 Chorus
 Sa aking pagt[C]ulog na l[Bbm]abis ang him[C]bing
 Ang bantay ko'y [C]tala, ang [Bbm]tanod ko'y b[C#]ituin
 Sa piling ni na[C]nay, l[Bbm]angit ay bu[C#]hay
 Puso kong may d[C]usa sa[F]bik sa ug[G]oy ng duy[C]an
 
 Sana'y di na[C]gmaliw ang [G/C]dati kong a[C]raw
 Nang munti pang b[F]ata sa pil[G]ing ni na[C]nay
 Nais kong mau[C]lit ang a[G/C]wit ni i[C]nang mahal
 [Bbm] Awit ng pag-i[C]big haba[F]ng ako'y[G] nasa du[C]yan
 
 (Repeat Chorus)
 
 Nais kong matul[C]og sa da[G/C]ting duyan [C]ko, inay
 [Bbm]Oh, in[C]ay